Aktuálne oznamy

Milí priatelia, priaznivci,srdečne pozývame!

Noc múzeí a galérií  2024

Kultúrne centrum A. Sládkoviča  - PODPOLIANSKE MÚZEUM V DETVE,  Nám. SNP 1,  Detva

O výšivkách obrazom i tvorivo, veselo s Petrom Panom, dobrodružne s detvianskym  námorným kapitánom... a všeličo iné zažijete počas tohtoročného popoludnia a večerných hodín v Podpolianskom múzeu.

PROGRAM:

17. 5. 2024, 16.00 h

Prednáška: Detvianska výšivka krivou ihlou v kontexte Slovenska

Lektorka: Mgr. Oľga Danglová, CSc

18. 5. 2024, 13.00 – 22. 00 h

13. 00 h   

Tvorivé dielne: Moja šatka s motívmi Podpoľania   / Pracovníci Podpolianskeho múzea v Detve

16.00 h    

Dobrodružstvá Petra Pana / Divadielko v podaní Dramatického odboru ZUŠ S. Stračinu Detva  pod vedením Emy  Schwarzovej

19.00 h   

Večer s námorným kapitánom / Pásmo zostavené z knihy  Júliusa J. Thurza: Po svetových moriach. Čítajú žiaci  Základnej školy Júliusa Juraja Thurza v Detve 

Od 13. h – 22.00 h priebežne :

Komentované prehliadky v múzeu /  Skladanie výšivkárských puzzlí / Tajne s tajničkami

Pripravili pracovníci Podpolianskeho múzea v Detve.                           

KONTAKTY: www.kcdetva.sk, muzeumcdetva.sk, 0918 167 711