O múzeu

Podpolianske múzeum je jednou z najmladších kultúrnych inštitúcií v Detve, ktorú založilo Mesto Detva 1. februára 1994. Hlavným poslaním múzea je výskum, zhromažďovanie, dokumentácia, odborné spracovanie, ochrana a sprístupňovanie hmotných i duchovných artefaktov Podpoľania. Múzeum v rámci svojho zamerania celoročne ponúka návštevníkom všetkých vekových kategórií aj prezentačné podujatia: kultúrno-výchovné aktivity (odborné prednášky s lektormi, semináre, besedy, prezentácie a pod.), tvorivé výtvarné dielne regionálneho charakteru a aktivity podľa aktuálnych požiadaviek rôznych inštitúcií i širokej verejnosti. Od roku 2012 majú pracovníci múzea pre väčšie skupiny návštevníkov v ponuke aj sprievodcovské služby v historickej časti mesta a okolí. Prvé myšlienky o vzniku múzea sa zrodili v medzivojnovom období, reálne základy dostali po roku 1989. Základy zbierkového fondu múzea vytvorila v 90. rokoch etnografická zbierka viacerých zamestnancov a občanov, ktorí z poverenia mesta zbierali a vykupovali predmety ľudovej kultúry z celej oblasti Podpoľania.  Ich počet s pribúdajúcimi rokmi rástol, v súčasnosti je k 31. 12. 2016  spravovaných v múzeu 6407 zbierkových predmetov, rozdelených do etnografického, historického a archeologického fondu, pričom najväčšiu časť tvorí etnografický fond. Tieto predmety získalo múzeum do vlastníctva kúpou, zberom alebo darovaním. Významné miesto vo fonde predstavujú i predmety získané vďaka nákupu a  aktivitám Folklórnych slávností pod Poľanou, hlavne súťaži  Instrumentum Excellens a darov  od výrobcov z Jarmoku remesiel. Od 1. januára 2008 bolo uznesením Mestského zastupiteľstva v Detve č. 171/07 z 12. 12. 2007 Podpolianske múzeum organizačne začlenené do príspevkovej organizácie Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve naďalej v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Detva. Jeho poslanie a ciele zostávajú nezmenené aj v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Od roku 2014 sídli v budove bývalého Obecného úradu na Námestí SNP 1 v historickej časti mesta Detva.

 

Stále expozície 
v priestoroch múzea
 • Slovenské ľudové hudobné nástroje z projektu  Instrumentum Excellens FSP Detva 2001 – 2020
  Moderne riešená reprezentatívna expozícia edukatívno-náučného charakteru zaujme návštevníka nielen exponátmi, ale aj grafickým riešením či interaktívnymi prvkami. Expozícia je výsledkom zhromažďovania ľudových hudobných nástrojov z prestížnej celoštátnej súťaže výrobcov Instrumentum Excellens FSP Detva, realizovanej v r. 2001 – 2010 a 2017 – 2019. Expozícia je sprístupnená od 30. 11. 2020.

 • Ovce moje, ovce.... Valaská kultúra na Podpoľaní (2009) 
  Expozícia je venovaná tematike valaských tradícií, salašníctva, mliekárenskej produkcie a bryndziarstva v regióne. Časť expozície je venovaná rodine Vagačovcov a vzniku prvej bryndziarne na Slovensku (1787). V roku 2012 bola expozícia doplnená zmenšenou replikou salaša s honelnicou a príslušenstvom interaktívneho zamerania.
Stále výstavy
priestoroch múzea
 • Detva v kontexte Vígľašského panstva (2012) 
  Historická výstava je prierezom dejín Detvy a Vígľašského panstva, jeho majiteľov i architektonických premien zámku Vígľaš. V týchto súvislostiach je zachytený aj vznik Detvy ako poddanskej obce a zachytáva jej najvýznamnejšie historické medzníky.

 • Z Detvy na more... Július Juraj Thurzo, prvý slovenský námorný kapitán (2015) 
  Výstava ponúka pohľad na nevšednú prácu i život prvého slovenského námorného kapitána, rodáka z Detvy, ktorého celoživotné úsilie je prínosom v ďaleko nadregionálnom kontexte.
 • Drevené vyrezávané kríže
  Expozícia vo dvore Podpolianskeho múzea prezentuje súbor autentických detvianskych drevených vyrezávaných krížov. Kolorované i nekolorované náhrobné kríže s výškou do 2 metrov boli v minulosti súčasťou detvianskeho cintorína. Prezentujú sa buď v jednoduchej kráse – bez výzdoby, na iných dominuje tradičná podpolianska motivika. Expozícia umožňuje vstup osobám s telesným postihnutím.

Stála expozícia 
mimo priestorov múzea

 • klenotnice Veroniky Golianovej
  Mimo budovy múzea je na Partizánskej ulici č.75 zriadená komorná vysunutá expozícia s propagačným charakterom, ponúkajúca každoročne špecifické tematické výstavy etnografického zamerania.

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.
Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.