Voľné pracovná pozícia - knihovník

Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve, Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva

 

zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnej pozícií

 

knihovník

 

Termín nástupu: 1.5.2021

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Miesto práce: Knižnica K. A. Medveckého, Detva

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi osobne doručiť alebo zaslať poštou na adresu: Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve, Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 29.4.2021 o 15.00 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky nebudú zaradení do výberového konania.

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

-         žiadosť o pracovné miesto

-         životopis uchádzača

-         doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

-         uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení

-         vypracovaná vízia (motivačný list) o možnom prínose uchádzača v ďalšom rozvoji knižnice  

Kvalifikačné predpoklady:

-         úplné stredné odborné vzdelanie optimálne v odbore knihovníctvo, alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

-         administratívne znalosti

-         znalosť informačných a komunikačných technológií a trendov ich vývoja

Osobnostné predpoklady:

-         samostatnosť

-         znalosť dokumentov, ktoré tvoria knižničný fond

-         schopnosť pozitívne komunikovať s ľuďmi

-         schopnosť spolupracovať s jednotlivcami a so skupinami v komunite

-         porozumenie pre kultúrnu rozmanitosť a jej znalosť

-         prehľad v oblasti literatúry

-         organizačné schopnosti a flexibilita pri identifikovaní a zavádzaní zmien

-         predstavivosť, predvídavosť a otvorenosť pre nové nápady a nové prístupy v praxi

-         pripravenosť na zmeny metód práce v nových podmienkach

-         výhoda znalosť knižnično-informačného systému KIS MASK

Popis práce:

-         vykonávanie odborných knižnično-informačných činností knižnice

-         zabezpečovanie doplňovania knižničného fondu v súlade s akvizičným plánom

-         odborné práce týkajúce sa správy, organizácie, ochrany a revízie knižničného fondu

-         vytváranie katalogizačných záznamov

-         zabezpečovanie výpožičných služieb knižnice

-         tvorba projektov a zabezpečenie procesu získania dotácií

-         organizácia a zabezpečovanie kultúrno-vzdelávacích a komunitných aktivít, besied, prednášok, čitateľských súťaží a výstav

 

Na osobné stretnutie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

 

Voľné pracovné miesto

 

Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve

so sídlom Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva, v súlade s § 6 ods. 1 zákona č 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje informáciu o

 

voľnom pracovnom mieste

na obsadenie pracovnej pozície

účtovník

 

 

I. Základné informácie pre uchádzačov:

Názov pracovného miesta:

účtovník

Miesto výkonu práce:

Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča, Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva

Výška mzdy:

mesačný tarifný plat v zmysle zák. č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od dĺžky započítanej praxe

- osobný príplatok v závislosti od dosahovaných pracovných výsledkov

Rozsah pracovného úväzku:

plný úväzok – pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú na jeden kalendárny rok s možnosťou jej zmeny na dobu neurčitú

 

II. Stručný popis pracovnej činnosti:

- vedenie podvojného účtovníctva

- zabezpečenie riadneho a včasného účtovania vystavovaných faktúr

- evidovanie zverených účtovných dokladov

- vypracovávanie mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok

- spracovanie a podanie daňových priznaní

- evidencia majetku

- komunikovanie s audítormi, daňovými úradmi a inými inštitúciami

- spracovanie a vedenie komplexnej mzdovej agendy

- spracovávanie ELDP, archivovanie dokladov, evidencia a aktualizácia mzdových listov

- komunikovanie a príprava dokumentov, výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, DDP

- sledovanie legislatívnych zmien, ich aplikácia pre potreby spoločnosti

- pripravovanie mesačných mzdových uzávierok a reportov

- evidovanie a spracovávanie zrážok zo mzdy

 

 

III. Minimálne vzdelanie, kvalifikačné predpoklady:

- stredoškolské s maturitou, ekonomické zameranie

- vysokoškolské I. stupňa, ekonomické zameranie

- vysokoškolské II. stupňa, ekonomické zameranie

- prax v odbore viac ako dva roky

 

Ďalšie požadované predpoklady:

- mzdové účtovníctvo – expert

- podvojné účtovníctvo - expert

- prehľad v platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť samosprávy

- ovládanie práce s PC na pokročilej úrovni

 

Zamestnanecké výhody, benefity

- práca v malom kolektíve

- príjemné pracovné prostredie

- firemný mobilný telefón

- príspevok na tretí dôchodkový pilier (v zmysle KZ)

- týždeň dovolenky naviac (v zmysle KZ)

 

Informácie o výberovom konaní

Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 31.augusta 2021 na adresu: Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve, Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky naše uvedené požiadavky. Vopred sa ospravedlňujeme kandidátom, ktorých neoslovíme.

 

Požadované doklady:

- profesijný životopis

- motivačný list

- kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov uvádzaných v  žiadosti a požadovaných dokladoch

 

 

 

 

 

Ing. Erika Mojžišová

riaditeľka KC A. Sládkoviča

 

Viac...

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.
Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.