Expozície, výstavy

Jednou z dôležitých aktivít múzea sú aj prezentačné činnosti, medzi nimi aj realizácia expozícií a výstav. Podpolianske múzeum pripravuje pre návštevníkov vlastné výstavy  z exponátov, ktoré sa nachádzajú v zbierkovom fonde a depozitári múzea, využívajú sa však aj možnosti zapožičania výstav z iných múzeí, osvetových pracovísk i jednotlivcov – zberateľov. Realizácia viacerých z nich bola možná hlavne vďaka grantovému programu Ministerstva kultúry SR, grantom Banskobystrického samosprávneho kraja, podpore Kultúrnej komisie pri MsZ v Detve alebo Folklórnych slávností pod Poľanou.  Od svojho vzniku múzeum zrealizovalo viac ako 90 výstav, z toho tri už zostali trvalého charakteru. V súčasnosti múzeum ponúka:

 Stála expozícia

Ovce moje, ovce... (Valaská kultúra na Podpoľaní)

9. júla 2009 sprístupnilo Podpolianske múzeum vo svojich priestoroch stálu expozíciu Ovce moje, ovce..., ktorá bola zavŕšením trojročného projektu dokumentácie a prezentácie salašníckeho chovu oviec pod Poľanou. Prvá výstava sa uskutočnila v roku 2006 pod názvom Ovčiarstvo na Podpoľaní, kde sa návštevníci mohli oboznámiť s pôvodom a spôsobom chovu oviec u nás, s tradičným i modernejším spracovaním ovčieho mlieka. V roku 2007 múzeum realizovalo druhú etapu projektu – výstavu Salašnícky riad Ladislava Slobodníka, v rámci ktorého poskytlo priestor významnému ľudovému výrobcovi Ladislavovi Slobodníkovi z Podkoníc. Tretia etapa v roku 2008 bola venovaná bryndziarstvu ako odvetviu, ktorého korene siahajú práve do Detvy. Hlavnou myšlienkou expozície je upozorniť návštevníka na pôvod a spôsob života obyvateľov Podpoľania a na skutočnosť, že je stále veľmi živý a inšpiratívny. Dôkazom toho, že salašníctvo žije vo svojej materiálnej i duchovnej podobe dodnes, sú aj jedinečné ľudovo-umelecké výrobky a ľudová drevorezba súčasných výrobcov Podpoľania, ktoré predstavujú časť expozície. V ďalších častiach sa návštevníkovi predstavia  tradičné spôsoby salašníctva, pôvodné  technológie spracovania ovčieho mlieka, salašnícky riad či vývoj bryndziarstva v tomto regióne. Všetky tri výstavy aj trvalú expozíciu múzeum zrealizovalo vďaka finančnej podpore  Ministerstva kultúry SR a dofinancovaniu Mesta Detva. Väčšia časť zbierkových predmetov do galérie ľudových výrobcov v expozícii bola získané vďaka finančnému príspevku Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. 27. 4. 2012 bola v rámci expozície slávnostne sprístupnená zmenšená replika salaša s príslušenstvom a honelnicou od výrobcu Ladislava Slobodníka z Podkoníc. Vyrobená je  podľa autentických predlôh v pomere 3:1 s rešpektovaním tradičnej  technológie a postupov . Spolu s figúrkami baču, valachov a oviec slúžia ako interaktívne predmety pre verejnosť so špecifickým zameraním pre deti a mládež.  Expozíciu so salašom dopĺňajú priebežne počas roka sprievodné podujatia pre predškolské, školské zariadenia i širokú verejnosť s rovnomennou tematikou.

*Na výstave Ovce moje, ovce... s návštevníkmi, foto archív Podpolianskeho múzea v Detve

*Z výstavy Ovce moje ovce..., foto archív Podpolianskeho múzea v Detve

 

Stála výstava

 Detva v kontexte Vígľašského panstva

Výstava  s historickým zameraním bola sprístupnená v roku 2012.  Výstava je vodiacou niťou od prvopočiatkov vzniku Vígľašského zámku a panstva, Detvy ako poddanskej obce a neskôr mestečka, pristavuje sa pri najvýznamnejších udalostiach, rodoch a podčiarkuje kontext s európskymi dejinami od 14. do 20. storočia. Široká laická i odborná verejnosť si môže prezrieť zaujímavé  písomné, obrazové či fotografické dokumenty doplnené o výber  z archeologických nálezov z Kalamárky či Vígľašského zámku. V časti výstavy o Detve zaujme okrem iného aj reprezentatívny výber výrobkov zo sklární na Podpoľaní či precízne zvládnutá práca na výrobe faksimile privilegiálnej listiny Františka I. Habsburského z 13. 12. 1811, ktorou udeľuje panovník Detve trhové a jarmočné práva a štatút mestečka. Príprava a realizácia výstavy bola možná  vďaka finančnej podpore  Komisie Kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Detve. Podľa záujmu je možné pre rôzne vekové kategórie návštevníkov popri bežnom lektorskom výklade pripraviť aj sprievodné podujatia k danej tematike.

* Z výstavy Detva v kontexte Vígľašského panstva, foto archív Podpolianskeho múzea v Detve

 

Stála výstava

Z Detvy na more... Július Juraj Thurzo, prvý slovenský námorný kapitán

Podpolianske múzeum od svojho vzniku venovalo pozornosť menu Júliusa Juraja Thurzu – prvého slovenského námorného kapitána, významného detvianskeho rodáka. Dlhoročný výskum, spoločná spolupráca i prezentačné aktivity s potomkami námorného kapitána a pracovníkmi Slovenskej plavby a prístavov v Bratislave, a. s.,   sa pretavili do realizácie  stálej výstavy Z Detvy na more…Július Juraj Thurzo – prvý slovenský námorný kapitán (2015). Výstava predstavuje výber zozbieraných fotografických i dokumentačných prameňov z dobrodružného života Júliusa Juraja Thurzu od jeho cesty z Detvy na more, štúdiá, plavby po svetových moriach a poslednom kapitánskom pôsobení v Poriečnom úrade pre oblasť Dunaja v Bratislave. Približuje ho však nielen ako odvážneho námorníka, ale zároveň  ako čestného a láskavého človeka v kruhu rodiny a priateľov. Plošné materiály dopĺňajú získané autentické predmety z pozostalosti kapitána. Na spolupráci sa podieľali aj potomkovia námorného kapitána, projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a nákup niektorých predmetov do zbierok múzea finančne podporila Slovenská plavba a prístavy, a.s., Bratislava.

 

*Zo stálej expozície námorného kapitána J.J.Turzu, foto archív Podpolianskeho múzea v Detve

*Zo stálej expozície námorného kapitána J.J.Turzu, foto archív Podpolianskeho múzea  v Detve

 

Krátkodobé výstavy:

Modrotlač (výber zo zbierok Podpolianskeho múzea v Detve)

Zámerom výstavy je v komornej podobe priblížiť verejnosti produkciu farbenia látok a výrobu  modrotlače prostredníctvom zbierok Podpolianskeho múzea a sprístupniť novozískané autentické pramene z modrotlačiarenskej dielne a mangľovne v Detve. Umenie, ale aj náročnú remeselnú prácu modrotlačiarov v Detve však pripomínajú vystavené novozískané a doposiaľ neprezentované pramene z pôsobenia tejto rodiny v regióne – predovšetkým oprášená a už odborne zakonzervovaná viac ako polstoročie stará kolekcia 128 kusov celodrevených foriem či foriem s osadenými mosaznými drôtikmi, vzorkovníky. Množstvo dokumentov a písomných materiálov svedčí o širokých obchodných kontaktoch rodiny, ale aj o ich úspešnom pôsobení v regióne a spolupráci s modrotlačiarenskými dielňami vo Zvolene, ale aj s chýrnou banskobystrickou dielňou Beniačovcov.

Výstava však zároveň prvýkrát predstaví aj modrotlačiarensku produkciu zo zbierkového fondu Podpolianskeho múzea – niekoľko desiatok farbených a modrotlačou zdobených sukní a odevných doplnkov datovaných do obdobia konca 19. a prvej polovice 20. storočia, ktorých krása je podčiarknutá aj nedávnym kvalitným odborným ošetrením konzervátorov v Digitalizačnom centre v Banskej Bystrici. 

* Z výstavy Modrotlač, foto archív Podpolianskeho múzea v Detve

* Návštevníci na výstave Modrotlač, foto archív Podpolianskeho múzea v Detve

* Výstava Modrotlač, foto archív Podpolianskeho múzea v Detve

 

Z klenotnice Veroniky Golianovej

Mimo budovy múzea je na Partizánskej ulici č.75 zriadená komorná vysunutá expozícia s propagačným charakterom, ponúkajúca každoročne špecifické tematické výstavy etnografického zamerania.

Kalendár podujatí

január dec feb

Prejdite myšou nad kalendár a zobrazia sa Vám podujatia. Kliknutím na podujatie zobrazíte podrobnosti.

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.
Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.