Kontakty, návštevné hodiny, služby

Kontaktná adresa

Podpolianske múzeum
Námestie SNP 1
962 12 Detva

Kontaktné osoby

PaedDr. Babicová Renata, vedúca múzea
Telefón:  0918 167 711
E-mail: rena.bab@gmail.commuzeum@kcdetva.sk

Mgr. Elena Mühlbergerová, odborná pracovníčka múzea
Telefón:  0918 167 711
e-mail: muzeum@kcdetva.sk

Návštevné hodiny

Pondelok – piatok 

8:00 – 11:30

     obedná prestávka 11:00 – 12:00     

12:00 – 16:00

 ZATVORENÉ:

Sobota, nedeľa

Štátny sviatok

 

Hromadné návštevy (školské triedy, zájazdy) aj individuálne návštevy v múzeu sú možné aj mimo otváracích hodín vrátane víkendov po dohovore na uvedených kontaktoch. Nahlásiť návštevu je potrebné minimálne 2 dni vopred, aby bolo možné zabezpečiť pracovníka na lektorský výklad!

 

Návštevnícky poriadok

Pre návštevnícky poriadok kliknite sem 

Služby
 • lektorský výklad v stálych expozíciách a výstavách,
 • odborný sprievod po historických pamätihodnostiach mesta podľa požiadaviek návštevníkov,
 • štúdium odbornej literatúry v odbornej knižnici múzea –  prezenčne,
 • odborná metodická pomoc študentom, verejnost, vedecké bádaniei na základe Bádateľského poriadku (pre zobrazenie poriadku kliknite sem)
 • kultúrno-vzdelávacie aktivity, prednášky, besedy spojené s prezentáciami s tematikou z oblasti histórie, etnológie, archeológie, ochrany kultúrnych pamiatok a pod. – s  prizvanými odbornými lektormi  
 • otvorené vyučovacie hodiny spojené s obrazovými prezentáciami (dejepis, regionálna, výtvarná výchova  a pod.) podľa požiadaviek základných a stredných škôl. 
 • výtvarné tvorivé dielne (pre ponuku aktivít kliknite sem)
 • propagačný materiál
 • predaj vlastných odborných publikácií:

  J. Žilák: Sklárne na Podpoľaní (10 €/ ks)
  Zborník Detva –  Tradície, premeny a súčasnosť (10 €/ ks)
  T. Figurová, E. Mühlbergerová: Fotoaparátom Jána Lassovszkého – fotografie Detvy v prvej polovici 20. storočia (10 €/ ks)
       

Ceny za služby:

Vstupné dospelí 
(všetky expozície a krátkodobé výstavy)

2,00 €

Zľava
– dôchodcovia, študenti, žiaci všetkých stupňov škôl, držitelia karty ISIC

1,00 €

Zľava 
– organizované skupiny nad 10 osôb: dôchodcovia, študenti, žiaci všetkých stupňov škôl

0,50

Tvorivé dielne 
– študenti, žiaci všetkých stupňov škôl
*možnosť použiť kultúrne poukazy

1,00 € 

Zľava 
– deti do 6 rokov, držitelia preukazu ZŤP, ZMS, pedagogický dozor, držitelia novinárskeho preukazu

ZDARMA 

Fotografovanie vo výstavných  miestnostiach na nekomerčné účely

1,00€ 

Kamera vo výstavných  miestnostiach na nekomerčné účely

2,00 € 

Sprievodcovské služby po pamätihodnostiach mesta
(pamätné tabule, Kostol sv. Františka z Assisi, budovy v historickom centre)
*platí skupinovo aj individuálne

20,00 € 

Iné služby
– fotenie/dokumentácia zbierkových predmetov na odborné účely, na základe bádateľského poriadku
*podmienka: po spracovaní odovzdanie výstupov v elektronickej podobe)

Individuálne podľa rozsahu

(min. 1 € na jedno evidenčné číslo)

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.