- Slávnostný program k 30. výročiu ľudovej hudby Jara Hazlinera bol v KC A. Sládkoviča 25. júna 2010 a v prírodnom amfiteátri v rámci 45. ročníka FSP v sobotu 10. 7. 2010. Predstavili v ňom  repertoár počas 30 ročného pôsobenia tohto kolektívu, v ktorom spoluúčinkovali s detským folklórnym súborom Ratolesť, folklórnym súborom Detva a jeho ženskou speváckou skupinou, sólistami Ondrejom Molotom, Alexandrom Uglerom, Milanom Križom, Annou Šatanovou, Igorom Danihelom, Jánom Babicom, Jaroslavom Jackuliakom, Tiborom Koblíčkom, Annou Klimovou, Pavlom Smilekom, Jozefom Smutným, Emíliou Sekerešovou a všetkými generáciami ľudovej hudby pri DFS Ratolesť a FS Detva.

  - Rozhlasová nahrávka „Hrajteže, mi hrajte" prostredníctvom Rádia Regina Banská Bystrica, bude odvysielaná 19.11.2010, kde sa predstavili spomínaní účinkujúci.

 

 25. výročie

..."Pre formujúcu sa detskú ľudovú  hudbu okolo primášika Jarka Hazlingera bola ĎATELINKA vzorom, inšpiráciou ale aj ozajstným rodičom. Starostlivým, najmä vďaka Jožkovi Mackovovi, cimbalistovi z Ďatelinky, ktorý bol prvým vedúcim mladých muzikantov. Dnes si dobre uvedomujú sviatočnosť chvíľ, ktoré strávili v ich prítomnosti. Škoda, že si už nemôžu spolu zahrať, keď z detičiek vyrástli zrelí muzikanti. V ich muzike rezonuje aj kus srdca Jožka Mackova, či kontráša Hájku. Radi si uctia svojich učiteľov, Šaňa Uglera či Ondreja Molotu... „

         Toľko z úvodu konferansu slávnostného večera, konanom  pri príležitosti 25. výročia ľudovej hudby DETVANČEK, pod vedením predníka Jaroslava Hazlingera,  ktorý sa konal v sobotu 15. októbra 2005 v Dome kultúry A. Sládkoviča.

Spočiatku chlapci hrávali v detskom súbore Ratolesť, neskôr prešli do folklórneho súboru Detva. Ďalšími členmi z vtedajšieho Detvančeka boli bratia Maroš a Ďuso Demeovci, Dáša Valašteková, Daniela Lehoťanová, Braňo Hanes a Peter Mikulec. S Detvančekom vyrastali výborní speváci i tanečníci a muzika dozrieval do štádia, kedy si ho začali všímať známi interpreti piesní nášho kraja. Muzikanti si veľmi vážia aj to, že si s nimi radi zaspievajú bývalí členovia FS Detva ako Alenka Debnárová-Maceková, Anna Šatanová a ďalšie osobnosti našej kultúry. Medzi nimi má čestné miesto spevák, hrochotský rodák Milan Križo, Igor Danihel, Ján Chabada, Ján Babic, Ján Námešný a ďalší.

         Ľudová hudba má za sebou veľa scénických, rozhlasových a televíznych úspechov a nahrávok. Sprevádzajú speváčky z Detvy a ženskú spevácku skupinu FS Detva so sólistkou Ankou Klimovou.

Nemožno nespomenúť 27-ročnú spoluprácu s Milkou Sekerešovou, choreografkou a umeleckou vedúcou folklórneho súboru DETVA

Detvanček sa premenoval na „Ľudovú hudbu Jara Hazlingera" a dnes v nej  hrajú:

  • prvé husle  - Jaroslav Hazlinger
  • husle - Ľubo Smutný a Mirko Kapec
  • viola - Július Febaba
  • cimbal - Martin Budinský a
  • kontrabas - Ján Výboh

 

Kontakt:
Jaroslav Hazlinger
mobil: 0908/721 021
e-mail: jaroslav.hazlinger@unicreditbank.sk