SVÄTOJÁNSKE OHNE

LETNÝ SLNOVRAT

 

Turice -  v kresťanskom ponímaní si tento sviatok uctievame ako Zoslanie Ducha svätého. V ľudovej terminológii je jedným  z prejavov zameraných proti zlým silám počas obdobia letného slnovratu aj plieskanie bičom, jeho prenikavý zvuk mal ochraňovať celý chotár,  a zabezpečiť zdravie a prosperitu. Duchovnou tradíciou je aj takzvané: OTVÁRANIE A ČISTENIE STUDNIČIEK. Očistené studničky prinesú dobrú úrodu, nevyčistené studničky v chotári postihli duchovia nedostatkom vlahy a voda chýbala ľuďom aj zvieratám. Najznámejšou tradíciou, ktorej sa pripisovali magické očistné schopnosti sú svätojánske ohne.

 

SVӒTOJÁNSKE OHNE

 

Na kaštieli ohník horí,                                  

málo pri ňom diovok stojí.                             

Ó, Jáne, Vajane,                                           

chlieb je na vahane.

 

Daj dobrý čas počať

a horší dokonať.

Ó, Jáne, Vajáne,

chlieb je na vahane.                                   

 

K základným zložkám obdobia letného slnovratu patrili oheň, voda – tiež jej podoba v rose. Oheň, odpradávna bol považovaný za energiu, silu,  mal veľkú moc a bol predovšetkým svetlom pre ľudí. Všetci  verili, že očisťuje a ochraňuje. Ľudia v tomto období využívali aj zber svätojánskych bylín, ktorým sa pripisovala veľká hojivá sila. Za rannej rosy nazbierané bylinky  vydajachtivou dievčinou, tiež mali sľubovať šťastnú lásku a manželstvo.

 

Tvár moja, tvár moja, kvitni mi ružičkou,                

budem ťa umývať tou žitnou rosičkou,                  

tou žitnou rosičkou, zbieranou za rána,                 

kým slnko nevíde na svätýho Jána.                       

                                                                               

Zory, zory, zoričky, pána Krista sestričky,

ja vás žiadam o pomoc volám,

aby ste mi dali čo si žiadam.

Môjho osúdenca, osudnýho,

od pána Boha darovanýho...

 

Ja vás žiadam o pomoc volám!

 

Materina dúška,

daj ma za Matúška.

Keď ma Matúš nechce,

nak ma berie kto chce!

 

Staršie pramene hovoria aj o rôznych erotických narážkach, ktoré súviseli s pálením ohňa na Jána. Tie, ale tiež môžeme chápať, aj ako odmietnutie nenásytného hrdého mládenca, švárnou dievčinou. V niektorých prípadoch išlopredovšetkým o hospodárske ciele rodiny.

S klesaním slnka dievčatá chodili po dedine a v chorovodoch vyspevovali svätojánske piesne, aby tak vyjadrili ohlasovanie a „Chválenie Jána“ na chystajúce sa Svätojánske ohne. Vatry sa pripravovali v deň pred  Jánom čiže 23. júna na vyvýšených miestach, na kopcoch, stráňach, vrchoch aj na holiach. Už pri tme vatru zapálili, od nej si pripaľovali fakle (staré metly obalené handrami napustenými kolomažou), s ktorými okolo ohňa spievali, tancovali, keď bol oheň menší, tí smelší ho aj preskakovali. Našli sa aj odvážne dievčatá, ktoré so svojím milým oheň tiež preskočili, čím prejavili svoje city a tak sa priznali k veľkej láske. Fakliam tiež pripisovali magicko-očistnú a zdravú perspektívu. Za pomoci samozvučných hudobných nástrojov – bičov, zvoncov, rapkáčov, zdrojov zvuku, upútali pozornosť v chotári na pálenie Svätojánskeho ohňa. Zdroje zvuku mali tiež ochrannú funkciu, odháňať zlé sily a bosorky. Okrem fakieľ sa používali aj staré vozy: do kolesies poprepletali slamu, tiež napustenú kolomažou a spúšťali ich dolu z vrchov do dolín. Pri týchto príležitostiach dochádzalo aj k tragickým udalostiam na ľudských obetiach a tiež k rôznym požiarom, a to aj pri preskakovaní vatier. Z tohto dôsledku ohne na sv. Jána boli iba sporadicky organizované do polovice 20. storočia. V 21. storočí sú Svätojánske ohne, len symbolikou tradičnej ľudovej kultúry s dodržiavaním potrebnej bezpečnosti.

Emília Sekerešová

 

 

 

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.