Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, Detva

Názov projektu: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, Detva

Názov prijímateľa: Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve

Výška COV: 197 626,56 EUR

Výška NFP: 187 745,23 EUR

 

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 06/2023 – 12/2023

 

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v kultúrnej inštitúcii v Dome kultúry Andreja Sládkoviča v Detve. 

 

Prostredníctvom investície do obstarania a modernizácie materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnej inštitúcie, čo je predmetom hlavných aktivít, dôjde k:

  • modernizácii technického vybavenia
  • k inovácii systémov osvetlenia, ozvučenia a akustiky s ohľadom na lepší zážitok diváka
  • zvýšeniu hygienických štandardov kultúrneho domu
  • zintenzívneniu využitia potenciálu priestorov a technického vybavenia
  • zvýšeniu kvality poskytovaných služieb
  • zintenzívneniu využitia potenciálu priestorov a technického vybavenia a zatraktívneniu kultúrneho prostredia

 

Projekt je podporený z Integrovaného regionálneho operačného programu

 

www.mirri.gov.sk

www.culture.gov.sk

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.