História

Začiatkom 20. storočia v Detve, ako jediný kultúrny stánok slúžila budova „Chudobienec" zrenovovaná v roku 1935, kde bolo javisko a sála s kapacitou asi pre 150 divákov.

 Vybudovaním strojárskej fabriky pod Poľanou a nového sídliska sa podnietil i rozvoj kultúry. K zlepšeniu podmienok prispeli starí i noví obyvatelia Detvy, keď svojpomocne v januári 1955 dali do užívania nový, hoci dočasný kultúrny stánok „Konibar". V tomto období už pracoval Červený kútik a začali vznikať prvé súbory a krúžky záujmovo-umeleckej tvorivosti - divadelný súbor, estrádny súbor, dychová hudba, bábkové divadlo, tanečný, hudobný, zájazdový a kino krúžok. V roku 1958 bol založený filatelistický krúžok a v svojich začiatkoch mal 64 členov. Najväčšie úspechy dosahoval estrádny súbor „Agitačno-umelecká skupina".

Detvianskym nadšencom a pracovníkom v kultúre sa splnil sen o krásnom kultúrnom dome v roku 1961, kedy bol do prevádzky daný ZÁVODNÝ KLUB REVOLUČNÉHO ODBOROVÉHO HNUTIA. V dňoch 9.- 10.júla 1966 sa uskutočnil I. ročník Podpolianskych folklórnych slávností /dnes Folklórne slávnosti pod Poľanou/. O rok neskôr pribúda celoslovenský festival amatérskych spevákov a noviniek populárnej hudby Zlatá ruža.

 

Píše sa rok 1968 a budova ZK ROH sa premenúva na DOM KULTÚRY REVOLUČNÉHO ODBOROVÉHO HNUTIA ANDREJA SLÁDKOVIČA V DETVE. V tomto roku divadelný súbor DETVAN naštudoval divadelnú hru KUBO, ktorá mala premiéru na III. ročníku FSP s hercom SND, národným umelcom Jozefom Krónerom. V roku 1969 vzniká festival detskej a populárnej piesne Zlatý kľúčik. Festival detí v speve ľudovej piesne Spievanky pod Poľanou datuje svoj vznik od roku 1970. Dňa 18. januára 1971 je založený folklórny súbor DETVA a v júni začína pracovať ľudová hudba ĎATELINKA. V roku 1974 je založený DIPPOL, svoje aktivity začína výtvarný krúžok a hudobné skupiny získavajú nové názvy SEXTET a MERYTAN. V tomto roku je tiež vytvorené festivalové oddelenie a určité priestory I. poschodia tohto zariadenia začínajú slúžiť Mestskému domu detí a mládeže. Zlatá ruža sa stáva v roku 1976 Celoštátnym festivalomPrehliadka Modernej mágie píše svoj I. ročník v roku 1977, TRIK KLUB má premiéru a vzniká rozhlasový krúžok. Festival ľudovej piesne členov Slovenského zväzu mládeže Rozospievané Podpoľanie realizuje I. ročník v roku 1979 a zakladá sa fotokrúžok. Začiatkom roka 1981 otvára svoju činnosť renomované kultúrne zariadenie v starej časti mesta Združené kultúrne zariadenie /dnes Mestské kultúrne stredisko/, jeho činnosť riadi DK ROH. V roku 1985/1986 organizátorom XV. ročníka Stredoslovenského detského folklórneho festivalu (predchádzajúce ročníky festivalu organizované v Likavke), vytvára sa oddelenie Práca s deťmi a mládežou, svoju činnosť začína písať detský folklórny súbor RÓMKA. Od roku 1989 je sprievodnou ľudovou hudbou folklórneho súboru Detva, ľudová hudba Detvanček, ktorá nahradila svojich učiteľov ĽH Ďatelinka. /ČSSR/. začína spoluúčinkovať s ľudovou hudbou Ďatelinka aj detská ľudová hudba folklórneho súboru Ratolesť - DETVANČEK. DK ROH A. Sládkoviča sa stáva v roku

Na konci mája 1991 zriaďovateľom Domu kultúry A. Sládkoviča sa stáva Mesto Detva. Počet zamestnancov sa znižuje z 32 na 13, dnes v tomto zariadení pracuje iba 7 pracovníkov. Festival rómskej kultúry Jiloskero hagnóroroku 1993. V roku 1994 svoju tradíciu začína Detviansky jarmok. V roku 1995 sa koná I. ročník súťaže v prednese poézie a prózy Sládkovičova Detva. Zariadenie v roku 2000 sa stáva zriaďovateľom krúžku Breakers street - skupiny rómskych chlapcov tancujúcich break dance. Celoslovenských festival vianočných a novoročných hier Koledníci začína písať históriu pri Vianočnom jarmoku v roku 2003, tiež sa organizuje aj I. ročník Furmanskej súťaže ťažných koní o valašku, DK A. Sládkoviča je spoluorganizátor. O rok neskôr vzniká s celoslovenskou pôsobnosťou festival hudobných skupín s vlastnou tvorbou Detva Fest. V roku 2005 sa začína realizovať cyklus programov Osobnosti Detvy a Stretnutia pri fontáne. Z ďalších podujatí nemôžeme zabudnúť na tradičné Stavanie a Váľaniemájov, Mikuláš v Detve, dychotéky, tvorivé dielne, výstavy, benefičné koncerty, vítanie nového roka a iné.

Niektoré festivaly, krúžky, či súbory zanikli: z nečinnosti, z finančných dôvodov, tiež z nedostatku odborného umeleckého vedenia, dnes aj bez záujmu aktivistov v nutnej životne existenčnej pôsobnosti.

 

FESTIVALY DNES

 • FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD POĽANOU + Mesto Detva
 • ZLATÝ KĽÚČIK
 • SPIEVANKY POD POĽANOU
 • JILOSKERO HANGORO
 • DETVIANSKY JARMOK - Titulárna slávnosť sv. Františka + Mesto Detva
 • SLÁDKOVIČOVA DETVA
 • FURMANSKÁ SÚŤAŽ ŤAŽNÝCH KONÍ O VALAŠKU + Mesto Detva
 • KOLEDNÍCI - VIANOČNÝ JARMOK + Mesto Detva
 • DETVA FEST

 

ZÁUJMOVO-UMELECKÁ TVORIVOSŤ DNES

 

 • DIVADELNÝ SÚBOR DETVAN
 • DYCHOVÁ HUDBA DETVA
 • HUDOBNÁ SKUPINA SEXTET
 • FOLKLÓRNY SÚBOR DETVA
 • ĽUDOVÁ HUDBA Jara HAZLINGERA
 • FOTOKLUB
 • HUDOBNÁ SKUPINA Ivan2
 • ŽENSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA FS DETVA

 

Dnes Dom kultúry A. Sládkoviča v Detve má za sebou 48 ročnú bohatú históriu Dom kultúry v Detve tak, ako naša spoločnosť, za toto obdobie prešiel akoby tromi sociálnymi etapami - roky skromné, ale plné elánu v začiatkoch, veľkolepé pri bohatej fabrike a znovu pri veľkej skromnosti.

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.