Poďakovanie za podporu

DEŇ S KNIHOU
- Projekt zrealizovaný
s podporou FPU

Radi by sme poďakovali aj Fondu na podporu umenia, vďaka ktorému sme mohli návštevníkom našej knižnice v roku 2023 priniesť množstvo nových kníh.  

V uplynulom roku Mestská knižnica K. A. Medveckého využila program Fondu na podporu umenia a to konkrétne program 5.1.4 Akvizícia knižníc, ktorý je zameraný na nákup knižničného fondu. Knižnica sa do programu zapojila s projektom pod názvom „Deň s knihou“. 

Vďaka Fondu na podporu umenia sa nám tak podarilo udržať našu tradíciu kúpy nových kníh do našej knižnice. V druhom polroku roka 2023 sme tak vďaka finančnej podpore od FPU nakúpili v rámci projektu  „Deň s knihou“ množstvo nových príbehov pre našich čitateľov. Čitatelia sa tak môžu tešiť dokopy zo 251 nových kníh, ktoré sú určené pre všetky vekové kategórie.

 Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

NOVÁ DOBA KNIŽNICE - fáza 2
- Projekt zrealizovaný
s podporou FPU 

Mestská knižnica K. A. Medveckého v Detve v uplynulých mesiacoch zmenila svoju adresu a zároveň zrevitalizovala jednu zo svojich pobočiek. Projekt v grantovej výzve pre knižnice 5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia
knižničná infraštruktúra z verejných zdrojov podporil v dvoch po sebe idúcich fázach Fond na podporu umenia projektami pod názvom „Nová doba knižnice“ a „Nová doba knižnice fáza 2“. 

Pobočka na ulici Obrancov mieru je jednou z dvoch pracovísk Mestskej knižnice K. A. Medveckého v ktorom knižnica poskytuje knižnično-informačné služby pre verejnosť. Je situovaná v mestskej časti Sídlisko. V tejto časti mesta sú situované viaceré materské školy, základné školy, špeciálne základné školy a stredné školy. Z hľadiska skladby obyvateľstva je v mestskej časti zastúpená každá veková kategória, avšak práve bezbariérový prístup pre seniorov a telesne znevýhodnených obyvateľov nášho mesta bol jeden z hlavných dôvodov presťahovania sa do nových bezbariérových priestorov. Keďže za dlhšie časové obdobie pobočka neprešla žiadnou rekonštrukciou ani úpravou, bolo ambíciou vytvoriť optimálne priestorové a materiálno-technické podmienky pre poskytovanie moderných knižnično-informačných služieb a upraviť pobočku na modernú pobočku 21. storočia. 

Revitalizácia knižničných priestorov bude mať priamy dopad na okolo 4000 návštevníkov, ktorí ročne v priemere túto pobočku navštívia – či už ako návštevníci pri výmene kníh, alebo ako súčasť podujatí. Ambíciou knižnice je prilákať viac nových čitateľov z radov školskej mládeže (starší študenti ZŠ a SŠ). Práve zmodernizovaná a esteticky upravená pobočka môže v tom výrazným spôsobom napomôcť. Veríme, že zvýšeniu záujmu o túto pobočku prispeje  aj realizácia skupinových aktivít pre všetky vekové kategórie. Preto nové – priestorovo a veľkostne vhodnejšie priestory bude knižnica využívať na množstvo podujatí, ktoré má v roku 2024 pre obyvateľov Detvy a okolia pripravené. 

V stredu 10. januára 2024 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej pobočky. Deň na to, t. j. štvrtok 11. januára 2024 bola pobočka knižnice sprístupnená verejnosti. Od tohto dátumu je otvorená pondelky, stredy, štvrtky a piatky v časoch od 9:00 do 17:00.

Ešte raz ďakujeme Fondu na podporu umenia za to, že sa sa mohli prebehnúť obidve fázy modernicácie knižnice.

 


 

ZA DVERAMI KNIŽNICE 2
- Projekt zrealizovaný
s podporou FPU 

V uplynulom roku Mestská knižnica K. A. Medveckého využila možnosť zapojiť sa do  programu Fondu na podporu umenia, ktorého cieľom je podpora komunitných aktivít, či tvorivých dielní zameraných na zvyšovanie návštevnosti knižníc. Do programu 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity, a odborná činnosť knižníc sme sa zapojili s projektom pod názvom „Za dverami knižnice 2“. Vďaka finančnému príspevku od FPU sme tak mohli znovu zorganizovať sériu podujatí pre všetky vekové kategórie.

Celoročnú sériu podujatí navštívilo široké spektrum návštevníkov. Cieľovú skupinu tvorili žiaci a študenti škôl, ale aj široká verejnosť. Podujatia sa stretli s výborným ohlasom. Počas celého roka podujatia oslovili bezmála 600 návštevníkov.

Ešte raz ďakujeme Fondu na podporu umenia za to, že sa tieto podujatia mohli zorganizovať.

 


 

 

 

NOVÁ DOBA KNIŽNICE
- Projekt zrealizovaný
s podporou FPU 

V druhej polovici roku 2021 sa Kultúrne centrum v Detve rozhodlo začať písať novú históriu Mestskej knižnce K. A. Medveckého v Detve tým, že sa uchádzalo o projekt v programe 5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra s názvom NOVÁ DOBA KNIŽNICE.

V ústrety nášho usilia vyšiel v roku 2022 Fond na podporu umenia tým, že nám projekt schválil a pridelil tak finančné prostriedky potrebné na zmodernizovanie priestorov mestskej knižnice.

Práve vďaka tomuto rozhodnutiu sa mohla začať nová životná etapa pobočky mestskej knižnice, ktorá v tomto roku prešla do úspešnej záverečnej fázy.

Za pridelené finančné prostriedky sa zaobstaralo päť obojstranných a jedenásť jednostranných regálov, ktoré poslúžia na prehľadné uloženie knižničného fondu, dve komody, päť detských stoličiek a päť detských stolov pre našich najmenších návštevníkov, dva kusy rohových písacích stolov, jednu pohovku pre pohodlné sedenie v čitárni, jedna skriňa s regálom a dokopy dvanásť kusov konferenčných stoličiek, ktoré poslúžia čitateľom knižnice pri individuálnej návšteve, ale taktiež na skupinových podujatiach.

Ešte raz by sme radi poďakovali Fondu na podporu umenia.

Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia


 

 

Milí návštevníci knižnice,

radi by sme sa vám poďakovali za priazeň v roku 2022!

Radi by sme poďakovali aj Fondu na podporu umenia, vďaka ktorému sme vám mohli v roku 2022 priniesť množstvo nových kníh.  

V uplynulom roku Mestská knižnica K. A. Medveckého využila program Fondu na podporu umenia a to konkrétne program 5.1.4 Akvizícia knižníc, ktorý je zameraný na nákup knižničného fondu. Knižnica sa do programu zapojila s projektom pod názvom „Rastieme s knihou“. 

Vďaka Fondu na podporu umenia sa nám tak podarilo udržať našu tradíciu kúpy nových kníh do našej knižnice. V druhom polroku roka 2022 sme tak vďaka finančnej podpore od FPU nakúpili v rámci projektu  „Rastieme s knihou“ množstvo nových príbehov pre našich čitateľov. Čitatelia sa tak môžu tešiť dokopy zo 289 nových kníh, ktoré sú určené pre všetky vekové kategórie.

 Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia


 

Milí návštevníci knižnice,

radi by sme sa vám poďakovali za priazeň v roku 2022.

V uplynulom roku Mestská knižnica K. A. Medveckého využila možnosť zapojiť sa do  programu Fondu na podporu umenia, ktorého cieľom je podpora komunitných aktivít, či tvorivých dielní zameraných na zvyšovanie návštevnosti knižníc. Do programu 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity, a odborná činnosť knižníc sme sa zapojili s projektom pod názvom „Za dverami knižnice“. Vďaka finančnému príspevku od FPU sme tak mohli zorganizovať sériu podujatí pre všetky vekové kategórie.

Celoročnú sériu podujatí navštívilo široké spektrum návštevníkov. Cieľovú skupinu tvorili žiaci a študenti škôl, ale aj široká verejnosť. Podujatia sa stretli s výborným ohlasom. Počas celého roka podujatia oslovili niečo cez 500 návštevníkov.

Ešte raz ďakujeme Fondu na podporu umenia za to, že sa tieto podujatia mohli zorganizovať.

 

 

 

 

Milí čitatelia a návštevníci knižnice,

radi by sme sa vám poďakovali za priazeň v roku 2021!

Radi by sme poďakovali aj Fondu na podporu umenia, vďaka ktorému sme vám mohli v roku 2021 priniesť kopu nových kníh a zorganizovať niekoľko podujatí.  


PODUJATIA

V roku 2021 Mestská knižnica K. A. Medveckého využila možnosť zapojiť sa do  programu Fondu na podporu umenia, ktorého cieľom je podpora komunitných aktivít, či tvorivých dielní zameraných na zvyšovanie návštevnosti knižníc. Do programu 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity, a odborná činnosť knižníc sme sa zapojili s projektom pod názvom „Cyklus podujatí Knižničný ateliér“. Vďaka finančnému príspevku od FPU sme tak mohli zorganizovať sériu podujatí pre všetky vekové kategórie.

Ako prvou z cyklu podujatí bola zorganizovaná beseda so známou spisovateľkou Katarínou Gillerovou, ktorá nás poctila svojou návštevou v auguste. Počas príjemného letného popoludnia si prišlo pozrieť a vypočuť známu spisovateľku väčšinou nežnejšie pohlavie, našlo sa tu ale aj zopár mužov, ktorí obľubujú túto autorku.

Zaujímavé bolo aj stretnutie v septembri s ilustrátorom Mgr. art. Martinom Schwarzom, počas ktorého predstavil svoju knihu Kamaráti zo steny. Stretnutie plné umenia a tvorivosti bolo spojené s výstavou ilustrátorových prác a workshopom. Zúčastnených žiakov zaujal aj komiks o Móricovi Beňovskom, ktorého je Martin Schwarz spolu s ďalšími ilustrátormi súčasťou.

Mestská knižnica v septembri privítala vedeckého publicistu, prekladateľa a lektora Mgr. Dušana Valenta pri príležitosti vedeckých prednášok pre žiakov základných škôl.  Jednalo sa o interaktívne a vizuálne pútavé prezentácie, ktoré žiakom sprostredkovali to najzaujímavejšie a najdôležitejšie o Zemi, vesmíre, histórii života, zvieratách a o veľa ďalších zaujímavých témach.

Posledným podujatím v roku 2021 bolo Predstavenie knihy – Remeslá v kocke, ktorej autorkou je Agata Hlinicová. Podujatie v spolupráci s Detvianskym Tulipánom bolo doplnené ukážkou plstenia lektorky kurzu Ingrid Čaňovej. Návštevníci si v rámci tvorivých dielní mohli techniku mokrého aj suchého plstenia vyskúšať a vyrobiť si tak drobnosti, ktoré si samozrejme po skončení kurzu mohli ponechať.

Práve týmto stretnutím sme ukončili cyklus podujatí „Knižničný ateliér“ na ktorý nám poskytol finančný príspevok Fond na podporu umenia.

 

        

KNIHY

V uplynulom roku Mestská knižnica K. A. Medveckého využila okrem príspevku na organizovanie podujatí aj ďalší program Fondu na podporu umenia a to konkrétne program 5.1.4 Akvizícia knižníc, ktorý je zameraný na nákup knižničného fondu. Knižnica sa do programu zapojila s projektom pod názvom „Môj priateľ kniha“. 

Vďaka Fondu na podporu umenia sa nám tak podarilo udržať našu tradíciu kúpy nových kníh do našej knižnice. Ku koncu roka 2021 sme tak vďaka finančnej podpore od FPU nakúpili v rámci projektu  „Môj priateľ kniha“ množstvo nových príbehov pre našich čitateľov. Čitatelia sa tak môžu tešiť dokopy zo 154 nových kníh, ktoré sú určené pre všetky vekové kategórie.

Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

        

 


 

Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve

a

Mestská knižnica K.A. Medveckého v Detve

ďakuje za poskytnutie finančného príspevku 
Fondu na podporu umenia
na projekt


rok 2019     "Múdrosť ukrytá v knihách"

[  Nakupene_knihy_FPU_2019.pdf  ]

Knižnica prostredníctvom grantu a spoludofinancovania získala 155 zväzkov kníh
N - náučná literatúra pre dospelých - 11 kusov,
B - beletria pre dospelých - 112 kusov,
Mn - náučná literatúra pre deti - 5 kusov,
M - krásna literatúra pre deti - 27 kusov,

v hodnote 1848,85 €.


rok 2018     "Objavujeme nové knižné svety"

Knižnica prostredníctvom grantu a spoludofinancovania získala 280 zväzkov kníh
N - náučná literatúra pre dospelých - 37 kusov,
B - beletria pre dospelých - 177 kusov,
Mn - náučná literatúra pre deti - 8 kusov,
M - krásna literatúra pre deti - 58 kusov,

v hodnote 3161,11 €.


rok 2017     "Cesta k spokojnému čitateľovi"

Knižnica prostredníctvom grantu a spoludofinancovania získala 371 zväzkov kníh
 N - náučná literatúra pre dospelých – 54 kusov,
B - beletria pre dospelých -  207 kusov,
Mn - náučná literatúra pre deti – 12 kusov,
M - krásna literatúra pre deti – 98 kusov,

v hodnote 3183,79 €.


rok 2016     "Život bez kníh je ako detstvo bez rozprávky"

Knižnica prostredníctvom grantu a spoludofinancovania získala 150 zväzkov kníh
N - náučná literatúra pre dospelých – 18 kusov,
B - beletria pre dospelých -  47 kusov,
Mn - náučná literatúra pre deti – 12 kusov,
M - krásna literatúra pre deti – 73 kusov,

v hodnote 1074,32 €.


rok 2016     "Nákup počítačovej techniky pre obnovu a modernizáciu mestskej knižnice"

Knižnica vďaka Fondu na podporu umenia získala počítačovú techniku a príslušenstvo, ktoré
slúži súčasným aj potencionálnym používateľom knižnice
Počítač Lenovo Think Centre E73 Tower 10DSO-OOK – 3 ks,
Laserová tlačiareň KONICA MINOLTA magicolor – 1 ks.

 

 Za tieto dotácie veľmi pekne ďakujeme aj za našich čitateľov knižnice.