FSP 2019

54. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD POĽANOU V  DETVE

12. -  14.  júla 2019

 

 

 

54. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD POĽANOU V  DETVE 

                                               12. ¬ 14.  júla 2019                                             

                                                              

SCÉNICKÉ PROGRAMY ¬ HLAVNÁ SCÉNA, AMFITEÁTER

 

Piatok,  12. júla 2019

 

20.00 ¬ 21.30 h

PODPOLIANSKA PIESEŇ RODINY    

Uvítací program domáceho regiónu

 

21.30 – 23.00 h

POZDRAV ZO ZEMPLÍNA 

Program folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec

 

Sobota, 13. júla 2019 

 

15.30 – 16.30 h

LÚKA SA NÁM NÚKA ...

Program detských folklórnych súborov

 

16. 30 – 17.30 h

OD OBRADOV K DETSKÝM HRÁM

Program o jarných chorovodoch

 

17.30 – 18.00 h

MLADUCHA VO VENCI, POTOM ŽENA ZAČEPČENÁ             

Ukážky tradičného svadobného odevu z obcí regiónov stredného Slovenska

 

––––––––––––

20.00 ¬ 20.15 h

HODVÁBNY HLAS A HODVÁBNY SLÁČIK

Speváčka Anka Klimová a ženská spevácka skupina FS Detva s ľudovou hudbou Jaroslava Hazlingera

 

20.15 ¬ 21.15 h                                                         

PODPOLIANSKE ROZKAZOVAČKY

Program z cyklu Klenoty kultúrneho dedičstva

 

21.30 – 23.00 h

KOREN(I)E TVORBY

Zrodené 2018 - 2019

 

Nedeľa,  14. júla 2019

 

13.30 ¬ 15.00 h

ČARO PASTIEROV

46. Krajanská nedeľa - Program súborov, skupín a sólistov Slovákov žijúcich v zahraničí

garant: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Folklórny spolok Púčik, Brno, ČR

 

15.15 – 16.30 h

SPIEVA CELÁ RODINA, SPIEVA CELÁ DEDINA

Program vyzdvihujúci príklady rodín pri pestovaní folklórnych tradícií obcí na Slovensku

 

NESCÉNICKÉ PROGRAMY, VÝSTAVY                          

 

K POCTE MAJSTROM 2020

Tvorba umeleckých diel ¬ dvoch drevených vyrezávaných krížov od majstrovJána Hlinicu a Jozefa Krnáča, ktoré budú venované pamiatke na významných podpolianskych rodákov ¬  Jána Kulicha a Štefana Nosáľa

 

Štvrtok – piatok  11. ¬ 12. júla  2019, Dom kultúry A. Sládkoviča, Obrancov mieru 1

INSTRUMENTUM EXCELLENS 2019 – ZVUKOVÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE - HRAČKY, ZVONCE

Súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov  

 

Piatok,  12. júla 2019

 

10.00 – 18.00 h, Dom umenia Arteska, Partizánska 63, Detva  

ZÁHRADA UMENIA

Tvorivé dielne pre deti a dospelých  

 

15.30 - 18.00 h, od fontány pred  KC  A. Sládkoviča, na Nám. SNP a amfiteáter

HORE DETVOU…                                                                                           

Hudobná pozvánka, vyhrávanie heligonkárov 

 

17.00 – 18.00 h, Areál amfiteátra - Jarmočná scéna

OTVORENIE PODUJATÍ V AREÁLI JARMOKU REMESIEL

Pozvanie na nescénické programy festivalu

 

17.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra

JARMOK TRADIČNÝCH ĽUDOVÝCH REMESIEL                      

Živá galéria majstrovstva ľudových remeselníkov                 

 

17.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra  

PREDSTAVUJEME ZNAČKU REGIONÁLNY PRODUKT PODPOĽANIA          

Prezentácia certifikovaných výrobkov regiónu Podpoľanie

 

17.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra

SALAŠ NA DETVE                                                                 

Ukážky zo života a práce na salaši v podaní chovateľa oviec Jozefa Zvaru

 

17.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

DVOR U DETVANOV                                                            

Neformálny priestor u domácich Detvanov ¬ gazdu Joža Rudhana a členov folklórnej skupiny       

  

17.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

PODPOLIANSKY DVOR                                            

Pozvanie do regiónu, prezentácia pozoruhodností a možností cestovného ruchu

  

17.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

KRAJANSKÝ DVOR                                                               

Ukážky zo života a tradícií Slovákov žijúcich v zahraničí a ich tradičnej kuchyne  

  

 

17.00 – 20.00 h,Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

GAJDOŠSKÝ DVOR

Zaujímavosti o gajdách a gajdošoch

 

18.00 – 19.00 h, Areál amfiteátra - Jarmočná scéna

PRI HELIGÓNKE                                                                                

Spievanie s tými a pre tých, ktorým heligónka prirástla k srdcu   

 

 

Sobota, 13. júla 2019

 

9.00 – 20.00 h,  Areál amfiteátra

JARMOK TRADIČNÝCH ĽUDOVÝCH REMESIEL                                  

Živá galéria majstrovstva ľudových remeselníkov

 

9.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra

DETVIANSKE DREVENÉ VYREZÁVANÉ KRÍŽE A ICH MAJSTRI           

Majstrovstvo detvianskych drevorezbárov ¬ prvok Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

 

9.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra  

PREDSTAVUJEME ZNAČKU REGIONÁLNY PRODUKT PODPOĽANIA          

Prezentácia certifikovaných výrobkov regiónu Podpoľanie

 

9.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra

SALAŠ NA DETVE                                                                 

Ukážky zo života a práce na salaši

 

9.00 – 20.00 h, Areál amfiteátraa Jarmočná scéna

DVOR U DETVANOV                                                                        

Neformálny priestor u domácich Detvanov ¬ gazdu Joža Rudhana a členov folklórnej skupiny      

  

9.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

PODPOLIANSKY DVOR                                                                    

Pozvanie do regiónu, prezentácia pozoruhodností a možností cestovného ruchu 

  

9.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

KRAJANSKÝ DVOR                                                                           

Ukážky zo života a tradícií Slovákov žijúcich v zahraničí a ich tradičnej kuchyne  

 

9.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

GAJDOŠSKÝ DVOR

Zaujímavosti o gajdách a gajdošoch a škola hry Ľuba Tatarku a jeho hostí

 

10.00 – 11.00 h, Dom kultúry A. Sládkoviča

ROZHOVORY O ĽUDOVÝCH HUDOBNÝCH NÁSTROJOCH  ¬ ZVUKOVÉ HRAČKY 

Program spojený s tvorivou dielňou (určené aj deťom)

 

10.00 – 18.00 h, Dom umenia Arteska, Partizánska 63, Detva  

ZÁHRADA UMENIA

Tvorivé dielne pre deti a dospelých  

 

10.00 – 11.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

ŠKOLA PODPOLIANSKYCH ROZKAZOVAČIEK

Základy spevno-hudobno-tanečného rozkazovania si pred muzikou    

 

11.00 ¬ 12.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

POĎTE SI ROZKÁZAŤ 

Možnosť vyskúšať si podpolianske rozkazovačky                                                               

 

11.00 – 12.00 h, Dom kultúry A. Sládkoviča, Obrancov mieru 1     

PRIJATIE ZÁSTUPCOV KRAJANSKÝCH KOLEKTÍVOV PRIMÁTOROM MESTA

 

14.00 – 15.00 h, Nám. SNP Detva

INŠPIROVANÉ TRADIČNÝM ODEVOM PODPOĽANIA

Prehliadka replík tradičného odevu a súčasného oblečenia inšpirovaného tradičným

 

23.00 ¬ 03.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna 

POĎME TAM, KDE HRAJÚ !                                                               

Zábava pri ľudových hudbách 

 

Nedeľa,  14. júla 2019

 

9.00 – 17.00 h, Areál amfiteátra

JARMOK TRADIČNÝCH ĽUDOVÝCH REMESIEL                                  

Živá galéria majstrovstva ľudových remeselníkov

 

9.00 – 17.00 h, Areál amfiteátra  

PREDSTAVUJEME ZNAČKU REGIONÁLNY PRODUKT          

Prezentácia certifikovaných výrobkov regiónu Podpoľanie

 

9.00 – 17.00 h, Areál amfiteátra

DETVIANSKE DREVENÉ VYREZÁVANÉ KRÍŽE A ICH MAJSTRI         

Majstrovstvo detvianskych drevorezbárov ¬ prvok Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

 

9.00 – 20.00 h, Areál amfiteátra

SALAŠ NA DETVE                                                                 

Ukážky zo života a práce na salaši

 

9.00 – 17.00 h, Areál amfiteátraa Jarmočná scéna

DVOR U DETVANOV                                                                        

Neformálny priestor u domácich Detvanov ¬ gazdu Joža Rudhana  a členov folklórnej skupiny      

  

9.00 – 17.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

PODPOLIANSKY DVOR                                                                    

Pozvanie do regiónu, prezentácia pozoruhodností a možností cestovného ruchu 

  

9.00 – 17.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

KRAJANSKÝ DVOR                                                                           

Ukážky zo života a tradícií Slovákov žijúcich v zahraničí a ich tradičnej kuchyne  

 

9.00 – 17.00 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

GAJDOŠSKÝ DVOR                                                                           

Zaujímavosti o gajdách a gajdošoch a škola hry Ľuba Tatarku a jeho hostí 

 

 

10.00 – 15.00 h, Dom umenia Arteska, Partizánska ul. 63, Detva  

ZÁHRADA UMENIA

Tvorivé dielne pre deti a dospelých  

 

17.00 – 17.30 h, Areál amfiteátra a Jarmočná scéna

POĎAKOVANIE V KRAJANSKOM DVORE                                       

 

VÝSTAVY                   

 

Z TVORBY JÁNA KULICHA, Galéria Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine, T. Vansovej 2

Výstava z diela akademického sochára Jána Kulicha                                                          

 

31. mája do 17. novembra 2019, Dom umenia Arteska, Partizánska 63, Detva                      

FESTIVAL ROK 30

Cyklus výstav súčasnej umeleckej tvorby študentov umeleckých škôl a umelcov zo Slovenska

 

11. – 14. júla, Dom kultúry A. Sládkoviča, Obrancov mieru 1  

KAJINOMAĽBA PODPOĽANIA ¬  Robert Haček, Dom kultúry A. Sládkoviča

                                         

11. – 14. júla, Dom kultúry A. Sládkoviča, Obrancov mieru 1    

KOVAČICKÁ INSITA

Výstava z tvorby insitných maliarov

 

11. júla – 31. októbra, Podpolianske múzeum, Nám. SNP 1
ĽUDOVÉ KOŽUCHY A KOŽUŠNÍCI                                                    

Výstava zo zbierok Podpolianskeho múzea a z tvorby súčasných výrobcov

Vernisáž: 11. júla o 17.00 h

 

11. – 14. júla, Kultúrny dom pri kostole, Partizánska ul. 71

ZABUDNUTÉ DEDINY                                                                       

Úvodná výstava z cyklu Zabudnuté dediny, prezentujúca tradičný odev a artefakty tradičnej kultúry obcí Žibritov, Beluj a Klastava

 

11. – 14. júla, Detvianske ľudové umenie, Partizánska ul. 75

VYŠÍVANÉ KRIVOU IHLOU

Výstavka prác vyšívačiek spolupracujúcich s Detvianskym ľudovým umením ¬ Ivetou  Smilekovou

 

12. – 14. júla,  Areál amfiteátra, Humno

ŽIVOT PASTIEROV

Výstava zo života pastierov. Pastierstvo je život na ceste a táto cesta znamená život.

Vernisáž: 12. júla o 17.00 h

 

FSP OČAMI NOVINÁROV A FOTOGRAFOV

Galéria na stránke festivalu

 

Trvalé výstavy a expozície:

 

OVCE MOJE, OVCE... Podpolianske múzeum, Nám. SNP 1

Valaská kultúra na Podpoľaní                                                         

 

DETVA V KONTEXTE VÍGĽAŠSKÉHO PANSTVA, Podpolianske múzeum, SNP 1                 

Výstava o histórii Detvy

 

Z DETVY NA MORE ...Július Juraj Thurzo, prvý slovenský námorný kapitán

Výstava o živote slávneho detvianskeho rodáka

 

DREVENÉ VYREZÁVANÉ KRÍŽE,Kalvária pri detvianskom cintoríne

Expozícia obnovených náhrobných krížov                                       

 

KABANICE JÁNA PIVKU, Penzión Pri Studni, Partizánska ul. 70

Výstavka o poslednom tradičnom detvianskom výrobcovi kabaníc

 

Z HISTÓRIE KOHNOVHO DOMU, Penzión Pri Studni, Partizánska ul. 70                

Dokumentácia o histórii jedného z najstarších domov v Detve

 

ZMENA PROGRAMU JE VYHRADENÁ

 

 

Zostavila A. Ostrihoňová

-----------------------------------------------------------------

Predaj vstupeniek počas festivalu : v pokladni na amfiteátri, v piatok od 16.00 hod., v sobotu a nedeľu od 10.00 hod.

 

Výška vstupného na programy na amfiteátri - hlavná scéna :

12.07.2019 - piatok

večerný blok programov : dospelí / 5,- €, deti a zľavné lístky/ 2,5 €

 

13.07.2019 - sobota

popoludňajší blok programov : dospelí / 4,- €, deti a zľavné lístky / 2,- €

večerný blok programov : dospelí / 5,- €, deti a zľavné lístky / 2,5 €

 

14. 07.2019 - nedeľa

popoludňajší blok programov : dospelí / 4,- €,  deti a zľavné lístky / 2,- €

 

Upozornenie :

Vstupné platí na programové bloky, nie na jednotlivé programy .

Vzhľadom na kapacitu hľadiska bude vstup na program limitovaný.

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.