Základné informácie

Členské
poplatky

Dieťa do 15 rokov - 1 €
Študent SŠ, VŠ - 3 €
Dospelý - 4 €
Dôchodca - 3 €
Nad 70 rokov - 2 €
ZŤP - 2 €

 • AKO SA STAŤ ČITATEĽOM KNIŽNICE?
  Osobnou návštevou v knižnici, kde vyplníte prihlášku a zaplatíte príslušný členský poplatok. Bude Vám vystavený čitateľský preukaz, ktorý platí 12 mesiacov.

 • AKÉ DOKLADY POTREBUJEM NA ZÁPIS DO KNIŽNICE?
  Do knižnice budete zapísaný po predložení občianskeho preukazu. Dieťa do 15 rokov po predložení prihlášky (ktorú poskytneme my) s podpisom rodiča, prípadne zákonného zástupcu.

PRIHLÁŠKU JE MOŽNÉ AJ STIAHNUŤ a VYTLAČIŤ
prihlaska_dospely.pdf
prihlaska_dieta.pdf
AK STE SA ROHODLI SI PRIHLÁŠKU SAMI VYTLAČIŤ, prosíme tlačiť formát A4. 

Poskytované
služby

Základné knižnično-informačné služby

 • Absenčné vypožičiavanie knižničných dokumentov (používateľ si môže naraz vypožičať 5 až 7 dokumentov na dobu 1 mesiac).
 • Prezenčné  vypožičiavanie  knižničných dokumentov si čitateľ môže preštudovať len v priestoroch knižnice.
 • Predlženie výpožičnej lehoty vypožičaných knižničných dokumentov pred jej uplynutím (najviac 2x o ďalších 30 dní - osobne, telefonicky, e-mailom).
 • Poradenské služby       
 • Realizovanie kultúrno-spoločenských podujatí

Špeciálne knižnično-informačné služby

 • Medziknižničná výpožičná služba
 • Rezervovanie dokumentov (osobne, telefonicky, e-mailom).

Elektronické služby

 • Prístup na internet pre verejnosť (služba momentálne dostupná len na pobočke v Kultúrnom centre) 


Výpožičný
poriadok

Knižničný a výpožičný poriadok sa momentálne upravuje. 

Prierez
históriou
knižnice

Od histórie...

Prvá ľudová knižnica v Detve vznikla po roku 1947. Nachádzala sa v priestoroch Chudobienca na Partizánskej ulici v hornej časti mesta a bola súčasťou Osvetovej besedy. Prvým dobrovoľným knihovníkom bol učiteľ Ján Klibáni. Neskôr bola umiestnená v tzv. hasičkárni, ale činnosť knižnice stagnovala.

Na naliehanie metodičky Okresnej ľudovej knižnice vo Zvolene bolo rozhodnuté, že sa knižnica presťahuje do priestorov Vagačovho domu. Stalo sa tak 15. novembra 1965. Knihovníčkou na pol úväzku sa stala Augustína Salvová a o deväť rokov neskôr začala v knižnici pracovať Cecília Mikulíková. Po nej prevzala knižnicu v roku 1977 Elena Malčeková a od roku 1984 knižnicu viedla Eva Chlebová.

V roku 1986 knižnica zriadila svoju pobočku na Základnej škole J. J. Thurzu a v roku 1989 ďalšiu pobočku na Základnej škole Obrancov mieru.

Keďže si v roku 1991 bývalí majitelia Vagačovho domu uplatnili reštitučný nárok na budovu, rozhodlo sa, že bude knižnica presťahovaná do budovy Obecného úradu na Námestí SNP. Svoju činnosť po presťahovaní do týchto priestorov knižnica opätovne začala od 1. júla 1993.

V roku 1995 uplynulo 120 rokov od narodenia K.A. Medveckého. V dňoch 17. – 18. júna toho roku sa v Detve uskutočnili spomienkové oslavy venované tejto významnej osobnosti, autorovi monografie Detva, ktorý pôsobil v Detve v roku 1899. Dňa 17. júna 1995 prijala Mestská knižnica v Detve do svojho pomenovania meno Karola Antona Medveckého. Mestská knižnica si tak práve v júni 2020 pripomína okrem 65 ročnej existencie aj 25 rokov pomenovania knižnice po K. A. Medveckom.

V tomto období v Detve existovali súbežne dve knižnice, Mestská knižnica K.A. Medveckého a Knižnica Domu kultúry A. Sládkoviča, a tak mestské zastupiteľstvo v Detve rozhodlo o delimitácii knižnice Domu kultúry A. Sládkoviča v Detve, pod Mestskú knižnicu Karola Antona Medveckého od 1. decembra 1996. Knihovníčka Tatiana Bérešová sa stala členkou kolektívu pracovníčok Mestskej knižnice Karola Antona Medveckého.         

...po súčasnosť 
Dňa 12. decembra 2007 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Detve zlúčenie Domu kultúry A. Sládkoviča v Detve, Podpolianskeho múzea v Detve a Mestskej knižnice K. A. Medveckého v Detve do Kultúrneho centra A. Sládkoviča. Knižnica tak stratila svoju samostatnosť.

V roku 2017 mestská knižnica odovzdala svoju pobočku na Základnej škole J. J.  Thurzu do správy školy. V posledných rokoch tak poskytuje mestská knižnica služby pre verejnosť už len na dvoch adresách. Centrálna požičovňa sa po sťahovaní v roku 2018 sídli v historickej budove na Námestí SNP 1 a pobočka knižnice sa nachádza na prvom poschodí Kultúrneho centra A. Sládkoviča.        

V súčasnosti, po odchode vedúcej knižnice T. Bérešovej, pracujú od roku 2017 v mestskej knižnici dve pracovníčky.