FSk Detvani

FSk Detvani

V priestoroch Kultúrneho centra A. Sládkoviča pôsobí Folklórna skupina Detvani

História FSk Detvani

S prvým verejným účinkovaním na scéne sa predstavili Detvani v roku 1895 na Národopisnej výstave českoslovanskej v Prahe, kde sa so svojim tancom predstavili traja muži a dve ženy. "Detvania zaujali národopiscov i publikum najmä strhujúcim temperamentným improvizovaným párovým tancom, hrou na píšťalku, gajdoš Matúš Suja-Fanga hrou na gajdy a divokým zbojníckym odzemkom". Následne prichádzali ponuky na ďalšie prezentácie detvianskeho folklóru. Veľkolepý úspech zožali Detvania na Národopisných slávnostiach 300 ročnej Detvy, ktoré sa konali 17. júla 1938 na kalvárii. V programe "Detvan od kolísky po hrob" sa podľa dostupných údajov predstavilo okolo 400 účinkujúcich. Folklórna skupiny z Detvy spracovala veľa pozoruhodného scénického materiálu a to aj vďaka organistovi Martinovi Valentovi, neskôr vyšívačke Veronike Golianovej a ďalším vzácnym ľuďom.

Po určitej odmlke, obnovila činnosť detvianskej folklórnej skupiny DETVANI partia zanietencov pre folklór a to priamo  premiérou na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou 2013 v programe "Štedrý večer v Detve"  , autorom bol Jozef Kulišiak, ktorý je zároveň umeleckým vedúcim kolektívu. V roku 2014 sa Detvani predstavili na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou opäť, avšak s novou choreografiou " Svadba na Detve" ktorej autorkou bola PhDr. Anna Ostrihoňová, ktorá tak isto pôsobí vo folklórnej skupine ako umelecká vedúca. Jej základňu tvoria bývalí členovia folklórnych súborov, ako aj zanietenci tradičnej ľudovej kultúry predovšetkým tanca, hudby a spevu, ktorí cieľavedome rozvíjajú svoj talent a tak zmysluplne využívajú svoj voľný čas. Druhotným, avšak nie menej dôlezitým cieľom FSk DETVANI je zbierať, zachovávať a prezentovať tradície, kroje, zvyky a pôvodnú ľudovú kultúru v nezmenej forme tak, ako nám ju zanechali naši predkovia.

FSk - DETVANI pôsobí pri KC Andreja Sládkoviča v Detve. 

Okrem účinkovania na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou, sa folklórna skupina DETVANI predstavila na rôznych folklórnych festivaloch či súťažiach na Slovensku ale aj v zahraničí. V krátkosti spomenieme tie najdôležitejšie ako sú, Folklórny festival vo Východnej, Jánošíkove dni v Terchovej, Hrušovská paráda v Hrušove a rôzne ďalšie. Tak isto si na konto môže pripísať prezentáciu  pôvodnej ľudovej kultúry z okolia Detvy aj v zahraničí a to na festivaloch v Belgicku, Maďarsku, Poľsku. 

DETVANI- zruženie na ochranu tradičnej ľudovej kultúry

Predseda:                    Jozef Ostrihoň  

 

Viac...

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.