Voľné pracovné miesto

 Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve

so sídlom Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva, v súlade s § 6 ods. 1 zákona č 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje informáciu o

 voľnom pracovnom mieste

na obsadenie pracovnej pozície

zvukár / zvukový technik

 

 I. Základné informácie pre uchádzačov:

Názov pracovného miesta:

Zvukár

Miesto výkonu práce:

Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča, Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva

Výška platu:

mesačný tarifný plat v zmysle zák. č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od dĺžky započítanej praxe

- osobný príplatok v závislosti od dosahovaných pracovných výsledkov už po 3 mesiacoch od nástupu

Rozsah pracovného úväzku:

polovičný úväzok ( 60%) s možnosťou aj plného úväzku. Pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na jeden kalendárny rok s možnosťou jej zmeny na dobu neurčitú.

 

 

II. Stručný popis pracovnej činnosti:

- nastavovanie a obsluha zariadení súvisiacich s ozvučením podujatí

- zapájanie a odpájanie zvukovej techniky a vybavenia pred a po skončení podujatia

- spracovanie technických požiadaviek pre plánované podujatia

- príprava zvukových riderov k jednotlivým podujatiam

- starostlivosť o zvukovú techniku (údržba, drobný servis)

- priebežná kontrola funkčnosti a vybavenosti zvukovej techniky (nákup spotrebných materiálov, drobné opravy a pod.)

- komunikácia s režisérom, účinkujúcimi a realizačnými zložkami podujatia za účelom nastavenia optimálnej úrovne zvuku

- stavba a demontáž javiskových dekorácií

 

III. Minimálne vzdelanie, kvalifikačné predpoklady:

- stredoškolské bez maturity

- stredoškolské s maturitou

- nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Ideálnym kandidátom je zodpovedný a starostlivý človek s dobrým sluchom, pozitívnym prístupom k práci a k ľuďom, s technickým alebo umelecko-technickým vzdelaním.

Ďalšie požadované predpoklady:

- prax v odbore zvukár/zvukový technik je vítaná, nie však podmienkou

- spoľahlivá osobnosť

- zodpovedný prístup 

Zamestnanecké výhody, benefity

- pružný pracovný čas

- inšpiratívne prostredie kultúrnej organizácie

- firemný mobilný telefón

- príspevok na tretí dôchodkový pilier (v zmysle KZ)

- týždeň dovolenky naviac (v zmysle KZ)

 

Informácie o výberovom konaní

Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu: Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve, Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva, alebo na mail mojzisova@kcdetva.sk.

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky naše uvedené požiadavky. Vopred sa ospravedlňujeme kandidátom, ktorých neoslovíme.

 

Požadované doklady:

- profesijný životopis

- motivačný list

- kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov uvádzaných v  žiadosti  a požadovaných dokladoch

Voľné pracovné miesto

Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve

so sídlom Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva, v súlade s § 6 ods. 1 zákona č 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje informáciu o

voľnom pracovnom mieste

na obsadenie pracovnej pozície

mzdový účtovník

 

 

I. Základné informácie pre uchádzačov:

Názov pracovného miesta:

Mzdový účtovník

Miesto výkonu práce:

Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča, Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva

Výška mzdy:

mesačný tarifný plat v zmysle zák. č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od dĺžky započítanej praxe:

- osobný príplatok v závislosti od dosahovaných pracovných výsledkov

Rozsah pracovného úväzku:

polovičný úväzok ( 60%) s možnosťou aj plného úväzku. Pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na jeden kalendárny rok s možnosťou jej zmeny na dobu neurčitú.

 

II. Stručný popis pracovnej činnosti:

- spracovanie a vedenie komplexnej personálno-mzdovej agendy

- spracovávanie ELDP, archivovanie dokladov, evidencia a aktualizácia mzdových listov

- spracovávanie miezd a príprava podkladov k výplatám miezd

- komunikovanie, príprava a odosielanie dokumentov, výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, DDP, finančnú správu

- administratívne činnosti mzdového oddelenia

- práca s pokladňou a účtovanie pokladničných dokladov

- úhrada faktúr

- práca s pokladňou a účtovanie pokladničných dokladov

- sledovanie legislatívnych zmien, ich aplikácia pre potreby príspevkovej organizácie

- vykonávanie aktivít a príprava prehľadov na základe požiadaviek nadriadeného

 

III. Minimálne vzdelanie, kvalifikačné predpoklady:

- stredoškolské s maturitou, ekonomické zameranie

- vysokoškolské I. stupňa

(uprednostnené v odbore: etnológia; fokloristika; kulturológia)

- prax v oblasti 2 roky

 

 

Ďalšie požadované predpoklady:

mzdové účtovníctvo – expert

- prehľad v platných právnych predpisoch vzťahujúcich sa na oblasť samosprávy

- aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami

- kultivovaný slovný a písomný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

- organizačné a plánovacie schopnosti

- schopnosť tímovej práce

- tvorivosť (kreativita)

- komunikatívnosť

- pružnosť v myslení

 

Zamestnanecké výhody, benefity

- práca v malom kolektíve

- príjemné pracovné prostredie

- firemný mobilný telefón

- príspevok na tretí dôchodkový pilier (v zmysle KZ)

- týždeň dovolenky naviac (v zmysle KZ)

 

Informácie o výberovom konaní

Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu: Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve, Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky naše uvedené požiadavky. Vopred sa ospravedlňujeme kandidátom, ktorých neoslovíme.

 

Požadované doklady:

- profesijný životopis

- motivačný list

- kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov uvádzaných v  žiadosti a požadovaných dokladoch

 

 

 

 

 

 

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.